Markedsprosjekter

Proj no Tittel Periode Utført av Rapport
4658 Kollagen fra fiskeskinn. Forretningsmuligheter innen næringsmidler, kosttilskudd og kosmetikk. 2011-2012 Hartmark Consulting og Vital Solutions GmbH ja
4657 Internasjonal markeds- og industrianalyse for marine ingredienser. Oppdatering 2011. 2011 Hartmark Consulting og Core Competence ja
4656 Produktutvikling av torskemelke til konsum 2011 Binor Products AS ja
4655 Dokumentasjon av fiskemelke mht. aktuelle helsemarkører. Innledende studier. 2011 Nifes ja
4654 Smak og luktfrie marine proteiner til humant konsum. Innledende prosjekt. 2011 Altavida, SINTEF og Chalmers ja
4653 Lite oksiderte omega-3 oljer og potensielle helseeffekter. Fase 2, trinn 1: Biologiske effekter av omega-3 fettsyrer av ulik oksidasjonsgrad. 2010-2011 Nofima Marin og Nofima Mat nei
4652 Nettforum marint protein til helse og ernæring 2010 Altavida AS ja
4651 Bistand Codex standard fiskeoljer til næringsmidler 2009-2011 Neperdo Biomarine AS nei
4650 Forbedret analysemetodikk for peptidstørrelsesfordeling i marine proteinhydrolysater 2009-2011 Nofima Ingrediens ja
4649 Sildeavskjær som råstoff til spesialprodukter for helse og ernæring. Hovedprosjekt. 2009-2011 EPAX AS ja
4648 Nasjonal Plan. Innledende undersøkelser. 2009 Rubin nei
4647 En screening av Omega-3 oljer med hensyn til variasjon i oksidasjonsgrad, innhold av oksidasjonsprodukter og effekt på markørsystemer 2009-2010 Nofima Mat og Nofima Marin ja
4646 Muligheter for norske marine protein og oljeprodukter på det amerikanske helse- og ernæringsmarkedet 2009-2010 Altavida AS ja
4645 Kvalitetsstandard for marint proteinhydrolysat 2009-2010 Neperdo Biomarine AS ja
4644 Utnyttelse av rogn fra filetering av sild - forprosjekt 2008-2009 SINTEF FIskeri og havbruk ja
4643 Dokumentasjon av ACE-hemmere i marine peptider - videreføring. DOCMAR II. 2008-2010 Norges Fiskerihøskole, universitetet i Tromsø ja
4642 Dokumentasjon og kommunikasjon av fordelene ved ferske oljer fra norsk råstoff. Forprosjekt. 2008-2009 Altavida AS ja
4641 Sildeolje for bruk i spesialprodukter til helse og ernæring. Forprosjekt. 2008-2009 EPAX ja
4640 Dokumentasjon av laksebein som ingrediens i torskefôr. Videreføring. 2007-2009 Fiskeriforskning ja
4639 Internasjonal markeds- og industrianalyse. Oppdatering 2007. 2007-2008 Hartmark Consulting AS, Core Competence ja
4638 Dokumentasjon av helsegevinst ved bruk av marine proteinhydrolysater. DOCMAR Peptid II 2007-2011 NIFES ja
4637 Nye produkter av krabbebiprodukter 2007-2009 Rørvik Fisk AS ja
4636 Spesialkitosaner som ingrediens i næringsmidler 2007 Advanced Biopolymers AS ja
4635 Dokumentasjon av kardiovaskulære effekter av spesialkitosaner 2006 Advanced Biopolymers AS ja
4634 Utvikling av marin ingrediensindustri i Vesterålen 2006 Nordlaks AS nei
4633 Monograf for tran av oppdrettstorsk 2006-2007 Neperdo Biomarine ja
4632 Biprodukter av taskekrabbe som fôringrediens til torsk 2006 Fiskeriforskning, avd. Bergen ja
4631 Pilotprosess for fremstilling av spesialkvalitet kitosan basert på rekeskall 2005-2006 Advanced Biopolymers AS ja
4630 Dokumentasjon av laksebein som fôrråvare til torsk 2005-2006 Fiskeriforskning, avd. Bergen ja
4629 Omega-3 oljer fra norske marine råvarer. Muligheter og begrensninger. 2005-2007 TINE FoU ja
4628 Kostnadseffektiv rensning av miljøgifter fra fiskeolje 2005-2006 Due Miljø AS ja
4627 Utvikling regelverk for marint biråstoff til ingredienser 2005-2010 FHL-MARING nei
4625 Dokumentasjon av fersk lakseolje 2005-2008 Marine Harvest Ingredients ja
4624 Merkevarebygging konsumprodukter 2005 Svein Nybø Consulting nei
4623 Tørking og eksport av svømmeblærer til Asia - forprosjekt 2005 Sea Snack Norway ja
4622 Utvikling av et nytt markeds- og salgsselskap for biprodukter til konsum. 2004-2006 BiNor Products AS nei
4621 Markedsutvikling av fersk lakseolje - fase 1 2004-2005 Marine Harvest Trading as nei
4620 Prosjektledelse - etablering av bransjeforening for marin ingrediensindustri 2004 Fish Link Consulting AS nei
4619 Oppskalering av prosess for fremstilling av spesialkvalitet kitosan fra kitin basert på rekeskall 2004 Advanced Biopolymers nei
4618 Koordinering og organisering av omsetning av marine biprodukter til konsum 2004 Svein Nybø Consulting AS ja
4617 Etablering av analysemetode for bestemmelse av peptidstørrelsesfordeling av proteinhydrolysater 2003 Fiskeriforskning avd. SSF ja
4616 Fiskekraft i det norske restaurantmarkedet - en forundersøkelse 2003 SPIN og Norconserv nei
4615 Kartlegging av japansk FoU om positive egenskaper av marine ingredienser 2003 Tine Biomarin AS ja
4613 Internasjonal markeds- og industrianalyse for biomarine ingredienser 2003 Core Competence og Hartmark Consulting ja
4612 Forretningsplan etablering av nytt selskap for fiskegelatin 2002-2003 Hagb.Kræmer, FMC, Nobipol nei
4611 Industriell næringsklynge innen biomarine ingredienser. Forprosjekt 2002-2003 Biologic nei
4610 Modifisering smeltepunkt fiskegelatin. 2002 NOBIPOL -NTNU nei
4609 Markedsanalyse fiskegelatin 2002 FMC Biopolymer, Kline ja
4608 Dokumentasjon helsemessige egenskaper av marine ingredienser 2001-2007 Ernæringsinstituttet, Univ. i Oslo, NFH, ja
4607 Utnyttelse av biprodukter til konsum. 2001-2003 Svein Nybø Consulting, fiskebedrifter, fiskebåtredere, RUBIN ja
4606 Utvikling av en norsk biomarin ingrediensindustri-organiserings av samarbeidsprosjekter med internasjonale markedsaktører 2000-2008 RUBIN, Hartmark AS ja
4605 Aksjonsplan-Industriell utvikling av marine biprodukter 2000 RUBIN, Hartmark AS nei
4604 Utprøving av lakseensilasje i Kina 2000-2001 Hordafôr ja
4603 Innblanding av råensilasje i spesialkvaliteter fiskemel 1999-2001 Norsildmel/SSF ja
4602 Synliggjøring av forretningsmessige muligheter for marine biprodukter 1999-2000 RUBIN, Hartmark AS ja
4601 Planlegging og arrangement work-shop 1999 RUBIN, Hartmark AS ja