Markedsprosjekter

Markedsutvikling av fersk lakseolje - fase 1

Proj no 4621
Periode 2004-2005
Utført av Marine Harvest Trading as
Rapport nei
I samarbeid med 3 andre lakseoljeprodusenter skal MH kartlegge dagens lakseolje mht. volum, kvalitet, priser, etc. og deretter, med basis i markedskontakter, kartlegge dokumentasjonsbehov innen de ulike markedssegmenter. Videre foretas en prioritering av dokumentasjonsstudier, bl.a. med bakgrunn i markedspotensialer og dokumentasjonskostnader. Det utarbeides et endelig forslag med budsjett for relevante dokumentasjonstudier, som skal gjennomføres i fase 2.