Statistikk

RUBIN utarbeider med jevne mellomrom statistikker for blant annet varestrømmer og verdiskapning når det gjelder biprodukter. Dette er viktige styringsinstrumenter for RUBIN og gir samtidig næringsutøvere og andre aktører tilknyttet næringen nyttig informasjon.