Markedsprosjekter

Utvikling av en norsk biomarin ingrediensindustri-organiserings av samarbeidsprosjekter med internasjonale markedsaktører

Proj no 4606
Periode 2000-2008
Utført av RUBIN, Hartmark AS
Rapport ja
Statusrapport pr. oktober 2002. Til internt bruk. Agenda og referat/innlegg fra bransjemøte 15. januar 2003 foreligger.