Markedsprosjekter

Kartlegging av japansk FoU om positive egenskaper av marine ingredienser

Proj no 4615
Periode 2003
Utført av Tine Biomarin AS
Rapport ja
Delfinansiering av RUBIN og Tine Biomarin. Hensikten er å kartlegge hva som er dokumentert av positive helsemessige egenskaper av marine peptider, kalsium og fosfolipider i Japan. Prosjektet gjennomføres ved litteratursøk og ved besøk hos japanske forskningsinstitutter og bedrifter. Prosjektlederen har japansk språklig kompetanse.
Analysen skal være ferdig i januar 2004.