Markedsprosjekter

Dokumentasjon av laksebein som fôrråvare til torsk

Proj no 4630
Periode 2005-2006
Utført av Fiskeriforskning, avd. Bergen
Rapport ja