Markedsprosjekter

En screening av Omega-3 oljer med hensyn til variasjon i oksidasjonsgrad, innhold av oksidasjonsprodukter og effekt på markørsystemer

Proj no 4647
Periode 2009-2010
Utført av Nofima Mat og Nofima Marin
Rapport ja