Markedsprosjekter

Dokumentasjon av ACE-hemmere i marine peptider - videreføring. DOCMAR II.

Proj no 4643
Periode 2008-2010
Utført av Norges Fiskerihøskole, universitetet i Tromsø
Rapport ja