Markedsprosjekter

Dokumentasjon helsemessige egenskaper av marine ingredienser

Proj no 4608
Periode 2001-2007
Utført av Ernæringsinstituttet, Univ. i Oslo, NFH,
Rapport ja
Et 5-årig FoU-program for dokumentasjon startet opp høsten 2002. Finansieres av RUBIN, SND, FHF og NFR. Prosjektet koordineres av Ernæringsinsituttet (Livar Frøyland). Det skal opprettes en egen hjemmeside for prosjektet.
En litteraturstudie i forkant av programmet er rapportert. Foreligger hos RUBIN.