Markedsprosjekter

Oppskalering av prosess for fremstilling av spesialkvalitet kitosan fra kitin basert på rekeskall

Proj no 4619
Periode 2004
Utført av Advanced Biopolymers
Rapport nei
Prosjektet har som mål å fremstille ulike høy-acetylerte kitosaner. I tillegg skal en vise at det er mulig med en reproduksjon innenfor visse marginer med henblikk på acetyleringsgrad. Prosessbetingelser for de ulike kitosanene skal også fastlegges.