Markedsprosjekter

Utnyttelse av biprodukter til konsum.

Proj no 4607
Periode 2001-2003
Utført av Svein Nybø Consulting, fiskebedrifter, fiskebåtredere, RUBIN
Rapport ja
Et markedsprosjekt delfinansiert av SND, Råfisklaget og Eksportutvalget for fisk. Oppstart var febr. 2002. Hovedtyngden av arbeidet har vært markeder i Asia. Kundekontakter er etablert (eks. på produktark er vedlagt) og prøver oversendt. Oppfølging med en planlagt markedsreise i mai 2003. Er konklusjonen positiv lages det produktspesifikasjoner og en vil arbeides for å få organisert omsetningen.
Rapport fra markedsprosjektet planlagt ferdigstilt i juni 2003.
Relaterte vedlegg

Produktark