Markedsprosjekter

Utnyttelse av rogn fra filetering av sild - forprosjekt

Proj no 4644
Periode 2008-2009
Utført av SINTEF FIskeri og havbruk
Rapport ja