Markedsprosjekter

Koordinering og organisering av omsetning av marine biprodukter til konsum

Proj no 4618
Periode 2004
Utført av Svein Nybø Consulting AS
Rapport ja
Prosjektet er en videreføring av prosjektet "Økt omsetning av biprodukter av sjømat til konsum", og går ut på å koordinere bedriftenes videre arbeid med prøveproduksjon og markedskontakt, og å planlegge en fremtidig organisering av produksjon og salg. Prosjektet skal gå frem til juni 2004.