Markedsprosjekter

Smak og luktfrie marine proteiner til humant konsum. Innledende prosjekt.

Proj no 4654
Periode 2011
Utført av Altavida, SINTEF og Chalmers
Rapport ja