Markedsprosjekter

Utvikling av et nytt markeds- og salgsselskap for biprodukter til konsum.

Proj no 4622
Periode 2004-2006
Utført av BiNor Products AS
Rapport nei
Med basis i konklusjonene i prosjektene "Markedsmuligheter for biprodukter av sjømat til konsum" (rapport 113) og "kordinering og organisering av omsetning av marine biprodukter til konsum" (rapport 119), er det etablert et nytt markeds- og salgsselskap for konsumprodukter; BiNor Products. RUBIN har gitt støtte i forbindelse med oppstart og utvikling av dette selskapet.