Nyheter

RUBIN planlegger ny konferanse i januar 2004

I januar er det 3 år siden den forrige store RUBIN-konferansen med nesten 300 deltakere (samarbeid RUBIN og Nordisk Ministerråd).

Les mer: RUBIN planlegger ny konferanse i januar 2004

Rapporten om hygienisering i Gellyfeed-prosessen foreligger

RUBIN-rapporten fra det arbeidet som er gjort på Veterinærinstituttet om dokumentasjon av hygieniseringsgrad i Gellyfeed-prosessen foreligger. Gellyfeed er en videreføring av RUBIN-fôret, og er basert på bruk av avskjær fra villfanget fisk for produksjon av gelet fiskefôr til laks og torsk. Prosessen innebærer hygienisering ved tilsetning av lut til pH over 11.

Les mer: Rapporten om hygienisering i Gellyfeed-prosessen foreligger

Ny rapport: Biprodukter fra blåskjellproduksjon

Norsk blåskjellnæring er i en etableringsfase og foreløpig produseres det relativt lite blåskjell i Norge. Produksjonen er imidlertid raskt økende og det står store mengder blåskjell i sjøen. I tillegg til problemer med giftige alger, er et av problemene i blåskjellnæringen at en for stor del av skjellene som tas opp av sjøen ikke kan selges som konsumskjell da de ikke holder den ønskede kvaliteten.

Les mer: Ny rapport: Biprodukter fra blåskjellproduksjon

Verdiskapning av biprodukter fra fiskeri- og havbruksnæringen. Artikkel i Norsk Fiskerinæring nr 4.

Stiftelsen RUBIN gjennomfører med jevne mellomrom en analyse av verdiskapingen av biprodukter fra fiskeri- og havbruksnæringen. Resultatene fra den siste analysen ble presentert i en artikkel i Norsk Fiskerinæring nr 4. Her kan du laste ned artikkelen.

Les mer: Verdiskapning av biprodukter fra fiskeri- og havbruksnæringen. Artikkel i Norsk Fiskerinæring nr 4.

Utstyr for effektiv sløying og sortering av biprodukter installert på fiskebåt i Båtsfjord

Delprosjektet om effektiv sløying og sortering av biprodukter på eksisterende båter er godt igang (prosjekt 4204). Utstyret er nå montert ombord på "Straumskjær" i Båtsfjord, og det er startet en systematisk oppfølging av mengder/typer/kvalitet/priser av biproduktene. Dette skal følges over ett år.

Les mer: Utstyr for effektiv sløying og sortering av biprodukter installert på fiskebåt i Båtsfjord

Prosesslinje for effektiv sløying og sortering skal installeres på fiskebedrift i Vesterålen

Innen utgangen av august skal et anlegg for effektiv sløying og sortering av biprodukter står ferdig hos Gunnar Klo AS i Vesterålen. Prosesslinjen, som er utviklet i et forprosjekt finansiert av RUBIN (prosjekt 4402), skal leveres av Melbu Systems AS.

Les mer: Prosesslinje for effektiv sløying og sortering skal installeres på fiskebedrift i Vesterålen

Skånsom sløying ombord i ferskfisktrålere

Prosjekt om utvikling om skånsom sløyemaskin ombord i ferskfisktrålere i samarbeid med Baader og Lofoten Trålrederi er foreløpig avsluttet (prosjekt 4302). Den nye maskinen, som har betegnelsen 444, gir nøyaktig bløgge/strupe/buk-snitt og hodekutt, og ubeskadiget innmat, bortsett fra rogn. Når det gjelder rogn så blir over 50% skadet. Jo mer rognsprengt, jo mer skadet. Derfor planlegges et nytt prosjekt neste år for å videreutvikle denne maskinen med tanke på å få ut hel rogn, uansett størrelse.

Les mer: Skånsom sløying ombord i ferskfisktrålere

Effektiv sløying/sortering av biprodukter i kystflåten

Et prosjekt for å effektivisere sløye- og sorteringsoperasjonen ombord i kystbåter er under oppstart. Prosjektet er to-delt, der en arbeider i forhold til både eksisterende båter og nye båter. Samarbeidspartnere i delprosjekt om eksisterende båter er en fisker i Båtsfjord og Nord-Norsk Skipskonsult, og en tenker å benytte eksisterende lastetanker under dekk for oppbevaring av de sorterte biproduktene i kjølt tilstand. Kostnader, det operative ombord og kvalitet/pris på biproduktene vil bli fulgt opp for å konkludere omkring økonomi for fisker.

Les mer: Effektiv sløying/sortering av biprodukter i kystflåten