Nyheter

Simuleringsmidell for beregning av lønnsomhet ved landbasert sløying og sortering av biprodukter

For å kunne vurdere lønnsomhet ved mottak av rundfisk for sløying og sortering av biprodukter i landindustrien er det utarbeidet en simuleringsmodell for å synliggjøre dekningsbidraget fra biprodukter. Dekningsbidraget er beregnet per kg samlet sløyd vekt og for hvert enkelt biprodukt som hode, kjaker, tunger, innvoller etc. som det allerede er dokumentert et marked for. Beregningsmodellen er basert på torskeråstoff, men skal med enkel tilpasning kunne synliggjøre kalkyledata også for sei og hyse. Modellen kan benyttes ved at de enkelte bedrifter legger inn aktuelle tall for utbytte biprodukter, pris til fisker, pris i markedet og produksjonslønn.

Les mer: Simuleringsmidell for beregning av lønnsomhet ved landbasert sløying og sortering av biprodukter

Ny rapport om utnyttelse av biprodukter fra krabbeindustrien

Norsk krabbeindustri mottok 5 233 tonn krabbe i 2004, og volumet er økende de siste årene. Andel biprodukter fra foredling er mer enn 50 % av mottatt kvantum, og industrien har i dag ingen anvendelse for biproduktene.

Les mer: Ny rapport om utnyttelse av biprodukter fra krabbeindustrien

Midlertidig fjerning av 12-timersregelen for sløying av fisk

RUBIN har i lang tid arbeidet for å få lempet på kravet om at åtefri fisk må sløyes innen12 timer. Dette fordi landing av rundfisk med tanke på landbasert sløying krever en viss fleksibilitet i forhold til den tiden det kan gå fra fangst til sløying.

Les mer: Midlertidig fjerning av 12-timersregelen for sløying av fisk

MARING-RUBIN fagdagen 31. januar samlet mange aktører, ikke minst fra industrien

Fagdagen "Fag & Forretning", arrangert av FHL-MARING og RUBIN 31. januar på Gardermoen, samlet over 90 deltakere, de fleste fra industrien. Fiskeripressen var godt representert og ga gode oppslag i media.

Les mer: MARING-RUBIN fagdagen 31. januar samlet mange aktører, ikke minst fra industrien

Endelig program Maring fagdag

Minner om den neste MARING fagdagen (arrangeres av MARING og RUBIN) som går av stabelen tirsdag 31. januar 2006 kl. 10.00 på Radisson SAS Airport Hotel, Gardermoen. Tema er "Fag & Forretning".

Les mer: Endelig program Maring fagdag

Invitasjon til MARING Fagdag "Fag & Forretning" på Gardermoen 31. Jan 2006

MARING og RUBIN inviterer til Fagdag 31. januar 2006 kl 10-16.00 på Radisson SAS Airport Hotel, Gardermoen.

Les mer: Invitasjon til MARING Fagdag "Fag & Forretning" på Gardermoen 31. Jan 2006

Knut H. Rørtveit skal sammen med BiNor sørge for økte leveranser av biprodukter

Den største utfordringen for BiNor Products AS fremover er økt leveranse av sorterte biprodukter fra industri og flåte. Kommersiell handel, i hovedsak med kjøpere i Asia, er etablert, og det er viktig at leveransene kommer på plass. I den forbindelse har RUBIN engasjert Knut Harald Rørtveit som pådriver for tilrettelegging og organisering av biprodukthåndtering i fiskeindustrien langs kysten. Rørtveit, tidligere inspektør i Nordic Group, skal arbeide tett sammen med BiNor om dette, etter planen til ut april neste år.

Les mer: Knut H. Rørtveit skal sammen med BiNor sørge for økte leveranser av biprodukter