Nyheter

Selskap for produksjon av tørkede fiskehoder stiftet i Kvalsund

Den 9. mars ble selskapet Arctic Stockfish Kvalsund AS stiftet. Selskapet skal produsere bl.a. tørkede fiskehoder. Bakgrunn er et utredningsarbeide i Aker Seafoods, og som har vært delfinansiert av RUBIN og Innovasjon Norge. Selskapet er stiftet av 8 fiskeribedrifter i Vest-Finnmark. Se vedlagte pressemelding

Vedlegg

Pressemelding