Nyheter

MARING-RUBIN fagdagen 31. januar samlet mange aktører, ikke minst fra industrien

Fagdagen "Fag & Forretning", arrangert av FHL-MARING og RUBIN 31. januar på Gardermoen, samlet over 90 deltakere, de fleste fra industrien. Fiskeripressen var godt representert og ga gode oppslag i media.

Programmet og de fleste av innleggene kan lastes ned under. De som er interessert i Liaset`s innlegg må kontakte foredragsholderen direkte.