Nyheter

Ny rapport om utnyttelse av ryggbeinkjøtt fra laks

Norsk produksjon av laksefilet gir ca 11 000 tonn ryggbein og 4 000 tonn av rent kjøtt som kan anvendes ved produksjon av høyverdige fiskematprodukter. I et prosjekt finansiert av NSL/FHF og RUBIN, og med fiskematprodusenter og lakseprodusenter i styringsgruppen, har man vist at skrapekjøtt på linje med laksefilet kan brukes i lakseburgere og andre fiskematprodukter av høy kvalitet. Også farse produsert fra ryggbein av laks kan oppnå en kvalitet fullt ut akseptabel til fiskemat. For mer detaljer, se vedlagte rapport.