Nyheter

Ny prosess for rensing av miljøgifter fra fiskeoljer

Due Miljø AS i samarbeid med bl.a. MAST i England, utvikler teknologi som kan fjerne PCB og dioxiner fra fiskeolje ved hjelp av spesialbehandlet strukturert aktivt karbon (SAC) hvor spesielle egenskaper er innarbeidet. SAC kan gjenvinnes og de utskilte miljøgiftene destrueres i f.eks. en katalytisk membranprosess (Watercatox=WCO) utviklet i samarbeid med bl.a. SINTEF, evt. i en våtoksidasjons prosess (Wet Air Oxidation=WAO) utviklet i samarbeid med bl.a. Norsk Energi. Ideen er å få frem en kostnads effektiv renseteknologi som også kan benyttes ved mindre produksjonsanlegg for fiskeolje. Gjennom et RUBIN-finansiert prosjekt vil Due Miljø AS teste ut effektiviteten og økonomien i en SAC prosess med etterfølgende destruksjon av miljøgiftene i en WCO- evt. en WAO- prosess. Testene vil ha fokus på mest mulig gjenvinning av SAC, minst mulig oljetap, minst mulig restforurensning i oljen for oppfyllelse av EU krav og minst mulig oksidering av renset olje.

Les mer: Ny prosess for rensing av miljøgifter fra fiskeoljer

Norsk industri godt representert på "3rd Health Sea International Symposium"

Norsk industri- og kompetansemiljøer er godt representert på den internasjonale konferansen "3rd Health Sea International Symposium" som arrangeres i Granville i Frankrike 6-7. oktober (http://www.sante-mer.com/en/index.html). Sigrun Bekkevold, RUBIN, skal holde innlegg om norske strategier for verdiskaping av biprodukter. Også Einar Jahre Mustaparta, Advanced Biopolymers AS, Amund Maage, NIFES og en representant fra Pronova Biocare AS, alle knyttet opp mot RUBIN prosjekter, skal holde innlegg.

Les mer: Norsk industri godt representert på "3rd Health Sea International Symposium"

RUBIN blir å treffe på stand D-322 under årets Aqua Nor

Oppslagene på årets RUBIN stand vil være knyttet til prosjekter som utnyttelse av skrapekjøtt og farse fra ryggbein av laks, utnyttelse av lakseblod til petfood og produksjon av lakseolje til "finere" formål. Det vil også være oppslag om Gellyfeed, DOCMAR, MARING og BiNor Products AS.

Les mer: RUBIN blir å treffe på stand D-322 under årets Aqua Nor

Vellykket MARING fagdag - foredragene kan lastes ned her

Bransjeorganisasjonen MARING arrangerte 31 mai en vellykket fagdag på Gardermoen der fokuset var miljøgifter, regelverk og renseteknologi for oljer.

Les mer: Vellykket MARING fagdag - foredragene kan lastes ned her

MARING inviterer til fagdag 31. mai på Gardermoen

FHL Marin Ingrediensindustri (MARING), etablert på initiativ av Stiftelsen RUBIN, er den nye bransjeforeningen for den marine ingrediensindustrien. Foreningen er tilknyttet Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening i NHO og skal arbeide med medlemmenes fellessaker innenfor bl.a. handelspolitikk, markedspolitikk og regelverk. Dessuten skal foreningen fronte næringen mot myndigheter og andre instanser, samt være en møteplass for medlemmene.

Les mer: MARING inviterer til fagdag 31. mai på Gardermoen

Ny rapport om muligheter for industriell tørkning av fiskehoder

Norway Seafoods Hammerfest har gjennomført et forprosjekt for å utrede markedsmuligheter, produkter, prosess med valg av automatiseringsnivå, investeringsbehov, samt produktkalkyle ved industriell tørking av fiskehoder. Resultatene fra prosjektet var positive og synliggjorde at det er mulig å oppnå lønnsomhet med en kapasitet på 6 000 tonn ferske fiskehoder og rygger fra Vest-Finnmark.

Les mer: Ny rapport om muligheter for industriell tørkning av fiskehoder