Nyheter

Varestrømanalyse for 2004 er ferdigstilt

Varestrømanalysen gir en oversikt over biprodukt-varestrømmer fra fiskeri- og oppdrettsnæringen i 2004, samt utviklingstrekk de siste årene. På grunn av sent tilgjengelige grunnlagsdata er publikasjonen noe forsinket sammenlignet med tidligere år.