Nyheter

RUBINs nedleggelse

RUBIN har avviklet kontoret i Trondheim. Det er utarbeidet en sluttrapport for hele virksomhetsperioden (1991-2012), med hovedvekt på perioden etter 1998. Denne kan lastes ned fra websiden, som fortsatt vil være oppegående for å hente ned publikasjoner, mm. Se for øvrig nyhet av 20.07.12.

Les mer: RUBINs nedleggelse

RUBINs sluttrapport kan lastes ned

Stiftelsen RUBIN har utarbeidet en sluttrapport for virksomheten fra 1991 til 2012, men med hovedvekt på perioden etter 1998 (det ble i 1998 utarbeidet en egen sluttrapport for perioden 1991-1998). Utenom beskrivelse av bakgrunnen for opprettelse, samt strategi, rolle og arbeidsform for stiftelsen, gir rapporten en beskrivelse av de viktigste prosjektene som er som er finansiert av RUBIN fra 1998 og fremover. Alt i alt er det gjennomført ca. 120 prosjekter langs hele verdikjeden i denne perioden, og som har involvert fiskere, fiskeindustri, havbruksnæring, utstyrsindustri, forskning, konsulenter, mm. Videre gir rapporten en oversikt over situasjonen innenfor marint biråstoff i Norge ved RUBINs avslutning og anbefalinger til videre prioriteringer innenfor denne sektoren. Rapporten kan lastes ned via linken nedenfor.

Les mer: RUBINs sluttrapport kan lastes ned

Årsrapport for 2011 kan lastes ned

  

Varestrømanalysen for 2011 er klar

I 2011 oppstod det over ca. 815 000 tonn biråstoff fra norsk fiskeri- og havbruksnæring - noe som tilsvarer 100 000 tonn mindre enn i 2010. Årsaken til den store nedgangen er den store reduksjonen i filetering av sild, som har gitt mindre sildeavskjær. Rundt 620 000 tonn ble utnyttet til fôr, konsumprodukter og spesialprodukter, mens ca 195 000 tonn, hovedsakelig fra hvitfisksektoren, ikke blir utnyttet.

Les mer: Varestrømanalysen for 2011 er klar

Ny rapport om kollagen fra fiskeskinn

Kollagen/gelatin fra fiskeskinn kan være et konkurransedyktig alternativ til kollagen fra varmblodige dyr innenfor kosmetikk, næringsmidler og kosttilskudd. Dagens marked for kollagen/gelatin er ca. 300 000 tonn, hvorav mindre enn 1 % er basert på marint råstoff. På bakgrunn av skepsis til dyrebaserte produkter ønsker nå to tyske industrielle « life science» selskaper å vurdere en satsing på marint gelatin/kollagen fra norsk marint råstoff for utvikling av nye markeder. I nært samarbeid med markedsaktørene har Hartmark Consulting og det tyske utviklingsselskapet Vital Solutions GmbH vurdert muligheter for etablering av produksjon av kollagen i Båtsfjord i Finnmark.

Les mer: Ny rapport om kollagen fra fiskeskinn

Ny rapport om teknisk uttesting av skånsom sløyemaskin fra SeaSide

Dagens sløyemaskiner er uegnet for å ta vare på biråstoff da innvollene nærmest blir «most» og umulig å sortere for bruk til konsumanvendelse. Basert på en amerikansk sløyemaskin utviklet for vill-laks, har SeaSide AS på Stranda utviklet en ny sløyemaskin for hvitfisk som er skånsom mot biråstoffet. Utviklingsprosjektet er tre-delt, der fase 1 omfatter uttesting på oppdrettstorsk, fase 2 på villfanget hvitfisk på landanlegg og fase 3 hvitfisk om bord i båt. Fase 1 ble gjennomført i 2010 med godt resultat (RUBIN-rapport 195). Konklusjonen var: «Maskinen kan erstatte håndsløying uten at dette medfører kvalitetsmessige utfordringer». Prosjektet som er rapportert her omhandler fase 2, dvs. villfanget fisk.

Les mer: Ny rapport om teknisk uttesting av skånsom sløyemaskin fra SeaSide

Ny rapport om innledende studier av fiskemelke mht. helsemarkører

Det er kjent at fiskemelke på bakgrunn av sitt innhold av bl.a. DNA (nukleotider) kan ha helse-messige effekter, særlig for å bedre immunforsvar hos mennesker (og dyr). Tidligere ble melke hermetisert og benyttet av gruvearbeidere i England som er svært utsatt pga. sine arbeidsforhold. Fiskemelke har også vært solgt i form av kapsulerte helsekostprodukter (bl.a. Bjørge Ocean, Shine og Biosan). Imidlertid er ikke fiskemelke vitenskapelig undersøkt. Nukleotider har derimot vært undersøkt i en rekke studier på dyr og mennesker og man har funnet ut at disse spiller en vesentlig rolle ved mange fysiologiske funksjoner, og gir gunstige gastrointestinale og immunologiske effekter.

Les mer: Ny rapport om innledende studier av fiskemelke mht. helsemarkører

Ny rapport om utvikling av nye produkter av sildebiråstoff til helse og ernæring fra EPAX

Sildeolje kan fremstilles fra ferskt biråstoff fra filetering av sild og gi et stabilt produkt med et vidt anvendelsesområde. Sild er et rent marint produkt, med svært lave konsentrasjoner av omega-6 fettsyrer, noe som gir svært gunstig n-3/n-6 ratio. Sildeolje inneholder dessuten høye konsentrasjoner av monoumettede fettsyrer, som kan ha positiv helseeffekt, og har naturlige antioksidanter som kan ha næringsmessig verdi.

Les mer: Ny rapport om utvikling av nye produkter av sildebiråstoff til helse og ernæring fra EPAX

Ny rapport om utnyttelse av restråstoff ved Nordvågen AS med utprøving av sløyemaskin

Nordvågen AS ved Honningsvåg vurderer mulighetene for etablering av en helhetlig prosesslinje for utnyttelse restråstoff basert på mottak av rundfisk og sløying/sortering ved anlegget. For å få en rasjonell prosess ønsket bedriften å få testet ut en ny sløyemaskin som er utviklet av SeaSide med tanke på skånsom behandling av fisk og restråstoff. Denne maskinen er tidligere testet ut på oppdrettstorsk med godt resultat (RUBIN-rapport 195).

Les mer: Ny rapport om utnyttelse av restråstoff ved Nordvågen AS med utprøving av sløyemaskin

Ny rapport om effektivisering av produksjon av biprodukter til konsum

Sea-Pro AS på Myre har siden 2009 produsert konsumprodukter av biråstoff fra fiskeindustrien. Bedriften tar i mot samfengt slog fra bedriftene i nærheten og sorterer ut mager, melke, restlever og restrogn. For å få en økt og mer lønnsom produksjon har det vært nødvendig å effektivisere produksjonslinjen. I første rekke går dette på renseprosesser for mager og melke som har vært basert på mye manuell håndtering.

Les mer: Ny rapport om effektivisering av produksjon av biprodukter til konsum