Nyheter

Ny rapport om konservering av lakseblod

På enkelte lakseslakterier brukes det nå en tørrutblødningsteknikk utviklet av Kjølås Stansekniver AS, er det er mulig å samle opp ufortynnet lakseblod fra prosessen. Lakseblod kan blant annet benyttes som råstoff i fôr til kjæledyr.

Les mer: Ny rapport om konservering av lakseblod

Ny rapport om lakseblod i næringsmidler

Med ny teknologi for tørrutblødning av laks kan lakseblod samles opp i ufortynnet tilstand ved oppdrettsslakteriene. Lakseblod kan separeres i en hemoglobin- og en proteinfase, som er aktuelle tilsetningsstoffer i næringsmidler. I den forbindelse har Core Competence AB gjennomført en innledende markedsundersøkelse for å kartlegge interessen innenfor både kjøttmat- og fiskematindustrien, og klargjøre krav og spesifikasjoner for disse produktene.

Les mer: Ny rapport om lakseblod i næringsmidler

RUBIN blir å treffe på stand D-345 under årets Nor-Fishing

Oppslagene på årets RUBIN stand vil være knyttet til prosjekter som kystbåter med biprodukthåndtering, industrielle sløyelinjer, tørking av fiskehoder, utnyttelse av krabbeskall og Docmar. Dessuten er det informasjon om salgsselskapet BiNor og om den kommende RUBIN-konferansen.

Les mer: RUBIN blir å treffe på stand D-345 under årets Nor-Fishing

Rapport fra forprosjekt om mottaksanlegg for rundfisk

RUBIN har delfinansiert et prosjekt for prosjektering og kostnadsberegning av et mottaksanlegg for rundfisk hos Norkyn Seafood AS i Mehamn. Anlegget, med sløying og sortering av biprodukter, skiller seg fra andre landbaserte sløye-konsepter RUBIN har vært involvert i ved at fisken kjøpes rund fra fisker, hodet kappes maskinelt før fisken sløyes og sortering av biproduktene foregår etter at innvollene er tatt ut i én pakke (fraksjonene lever, rogn, melke og mager).

Les mer: Rapport fra forprosjekt om mottaksanlegg for rundfisk

Ny rapport om forsøk med innblanding av laksebein i fôr til torsk

Fiskeriforskning, avd. Bergen, har rapportert fôringsforsøk med innblanding av laksebeinmel i torskefôr. Konklusjonen er at laksebein gir økt fôropptak og vekst, samtidig som fôreffektiviteten blir opprettholdt. Dette gjelder med tilsats opp til 20% rene laksebein. Laksebeinmelet erstatter her 10% av fiskemelet og 56% av stivelsen. Resultatene tilsier at at denne type biprodukt fra laks er velegnet som fôr til torsk, og at de kan anvendes i utvikling av nye og mer effektive fôr til torsk.

Les mer: Ny rapport om forsøk med innblanding av laksebein i fôr til torsk