Nyheter

Ny rapport om konservering av lakseblod

På enkelte lakseslakterier brukes det nå en tørrutblødningsteknikk utviklet av Kjølås Stansekniver AS, er det er mulig å samle opp ufortynnet lakseblod fra prosessen. Lakseblod kan blant annet benyttes som råstoff i fôr til kjæledyr.

103-0364 img

I RUBIN-prosjektet ?Konservering av lakseblod? er ulike konserveringsstrategier undersøkt med tanke på å kunne konservere lakseblod på en enkel og rimelig måte. Metodene som er undersøkt er kjemisk konservering, inndamping og tørking. Forsøkene med kjemisk konservering er utført ved SINTEF Materialer og Kjemi. Inndamping og tørking, samt en kombinasjon av dette, er gjennomført ved SINTEF Energiforskning. Forsøkene viser at flere av metodene gir tilstrekkelig konservering.
SINTEF Fiskeri og havbruk gjort en nærmere økonomisk vurdering av de aktuelle konserveringsmetoder for lakseblod og vurdert totaløkonomien i et utvalg av de foreslåtte teknikker for inndamping og tørking.