Nyheter

Årsrapport 2005 kan lastes ned her

RUBINs årsrapport for 2005 gir en oversikt over utvikling innen biproduktsektoren, RUBINs strategi og målsettinger, samt en gjennomgang av resultater og pågående prosjekter.