Nyheter

Ny rapport om forsøk med innblanding av laksebein i fôr til torsk

Fiskeriforskning, avd. Bergen, har rapportert fôringsforsøk med innblanding av laksebeinmel i torskefôr. Konklusjonen er at laksebein gir økt fôropptak og vekst, samtidig som fôreffektiviteten blir opprettholdt. Dette gjelder med tilsats opp til 20% rene laksebein. Laksebeinmelet erstatter her 10% av fiskemelet og 56% av stivelsen. Resultatene tilsier at at denne type biprodukt fra laks er velegnet som fôr til torsk, og at de kan anvendes i utvikling av nye og mer effektive fôr til torsk.

p1314464
Jogeir Toppe, FIskeriforskning, innledet om laksebein på MARING-fagdagen

For mer detaljer, se vedlagte rapport.