Nyheter

Ny rapport om lakseblod i næringsmidler

Med ny teknologi for tørrutblødning av laks kan lakseblod samles opp i ufortynnet tilstand ved oppdrettsslakteriene. Lakseblod kan separeres i en hemoglobin- og en proteinfase, som er aktuelle tilsetningsstoffer i næringsmidler. I den forbindelse har Core Competence AB gjennomført en innledende markedsundersøkelse for å kartlegge interessen innenfor både kjøttmat- og fiskematindustrien, og klargjøre krav og spesifikasjoner for disse produktene.

Rapporten konkluderer med at det er stor interesse for å teste lakseblodprodukter i fiskematindustrien, både i Norge og Sverige. Kjøttmatindustrien har imidlertid betenkeligheter med å blande råvarer fra kjøtt og fisk.
Det legges opp til en videreføring av markedsundersøkelsen med dokumentasjon av produktenes egenskaper gjennom lab-forsøk med tanke på utarbeidelse av produktdatablad. Videre må det sendes prøver til potensielle kunder for uttesting. Et positivt positivt resultat vil legge grunnlag for planlegging og kostnadsberegning av pilotanlegg for separasjon av blod.