Nyheter

RUBIN-konferansen i februar 2007

RUBIN-KONFERANSEN

Planlegges på Rica Hell Hotell, Stjørdal
7.-8. februar 2007

På den fjerde RUBIN-konferansen skal RUBIN-prosjekter og annet relevant stoff om verdiskaping av marine biprodukter presenteres. Fiskeriministeren skal holde åpningsforedraget.

rubin-konferansen 04 kaffepause

Av andre aktuelle presentasjoner kan nevnes:
·Resultater fra forskningsprosjektet DOCMAR
·Nye kystbåter tilpasset biprodukthåndtering om bord
·Industrielle sløye- og sorteringslinjer ved ilandføring av rundfisk
·BiNor ? et nasjonalt salgsselskap for konsumbiprodukter
·MARING ? bransjeforening for marin ingrediensindustri under FHL
·Utvikling av ingrediensindustrien i Norge
·Tilgang, markedsutvikling og dokumentasjon av marine oljer
·Standardisering og rensing av marine oljer
·Kommersialisering av spesialkitosan
·Krabbe- og laksebenmel i torskefôr