Nyheter

Ny RUBIN-rapport om potensialet for ingredienser, konsumprodukter eller fôr fra marine biprodukter

RUBIN har gjennomført beregninger som viser potensialet for hvor mye det er mulig å produsere av ulike produkter; både av ingredienser, konsumprodukter og fôr, gitt at alt tilgjengelig råstoff utnyttes til de enkelte produkter. Beregningene er teoretiske, hvor det for noen biprodukter ikke er tatt hensyn til realistisk utbytte. Tallene gir likevel en pekepinn på hvor mye det maksimalt er mulig å produsere av enkelte produkter.

Les mer: Ny RUBIN-rapport om potensialet for ingredienser, konsumprodukter eller fôr fra marine biprodukter

RUBIN-nytt mars 2005 kan lastes ned

Det siste RUBIN-nytt kan lastes ned ved å klikke på vedlegg. Er også distribuert til våre kontakter.

Les mer: RUBIN-nytt mars 2005 kan lastes ned

Ny RUBIN-rapport om marine biprodukter til konsum

Rapporten gir resultater fra oppfølging av RUBIN`s prosjekt "Omsetning av biprodukter av sjømat til konsum" (rapport 113).

Les mer: Ny RUBIN-rapport om marine biprodukter til konsum

En ny RUBIN-rapport viser gode erfaringer med bruk av ny sløyelinje hos Gunnar Klo AS

Ved mottak av rundfisk på landanlegg har det inntil nylig ikke vært lagt opp til en rasjonell sløying og håndtering av biproduktene. I et RUBIN-prosjekt ble det i 2003 utviklet en ny rasjonell og effektiv prosesslinje for sløying og sortering av biprodukter. En slik sløyelinje, som er produsert av Melbu Systems AS, har vært i drift hos Gunnar Klo AS, avd. Stø, i drøyt ett år. Erfaringene eer gode, både mht. effektivitet, økonomi og ergonomi. Den vedlagte RUBIN-rapporten (nr. 122) beskriver erfaringene.

Les mer: En ny RUBIN-rapport viser gode erfaringer med bruk av ny sløyelinje hos Gunnar Klo AS

Ny rapport om korttidskonservering av torskehoder og andre biprodukter beregnet for konsum

For å bedre holdbarheten av biprodukter om bord i ferskfisktrålere, kan det være aktuelt å tilsette konserveringsmidlet Fishform, som hemmer den mikrobielle nedbrytningen i fisk og fiskebiprodukter.

Les mer: Ny rapport om korttidskonservering av torskehoder og andre biprodukter beregnet for konsum