Nyheter

Ny RUBIN-rapport gir oversikt over dokumentasjon av helseeffekter fra marint råstoff i Japan

Med utgangspunkt i DOCMAR-prosjektet hvor norske FoU-miljøer undersøker helseeffekter som kan hentes fra marint råstoff eller marine ingredienser, er det gjennomført en kartlegging av hvilken "helsedokumentasjon" som foreligger av marint råstoff i Japan. Det var naturlig å tro at den betydning marint råstoff har i japanernes daglige kosthold medfører fokus på dokumentasjon av helseeffekter fra slike produkter - hvilket viste seg å stemme. Særlig er det en betydelig fokus på omega-3 i fiskeoljer. Se vedlagte rapport.