Nyheter

En ny RUBIN-rapport viser gode erfaringer med bruk av ny sløyelinje hos Gunnar Klo AS

Ved mottak av rundfisk på landanlegg har det inntil nylig ikke vært lagt opp til en rasjonell sløying og håndtering av biproduktene. I et RUBIN-prosjekt ble det i 2003 utviklet en ny rasjonell og effektiv prosesslinje for sløying og sortering av biprodukter. En slik sløyelinje, som er produsert av Melbu Systems AS, har vært i drift hos Gunnar Klo AS, avd. Stø, i drøyt ett år. Erfaringene eer gode, både mht. effektivitet, økonomi og ergonomi. Den vedlagte RUBIN-rapporten (nr. 122) beskriver erfaringene.

 bilder 001 brukt norfishing