Nyheter

Ny RUBIN-rapport om marine biprodukter til konsum

Rapporten gir resultater fra oppfølging av RUBIN`s prosjekt "Omsetning av biprodukter av sjømat til konsum" (rapport 113).

Omfatter koordinering av arbeidet mot kundekonktakter og vurdering av en fremtidig organisering av markedsføring og salg.