Nyheter

Ny rapport om biprodukter fra krabbeproduksjon

Fangst av krabbe langs norskekysten er økende og i forbindelse med foredling på land oppstår det biprodukter som per i dag i liten grad utnyttes. Rapporten belyser problemstillinger rundt fangst, foredling og omsetning av taskekrabbe og kongekrabbe, samt gir en oversikt over status og muligheter for utnyttelse av biproduktene.