Nyheter

I ny RUBIN rapport presenterer kystfisker John Roger Eriksen sine erfaringer med bruk av nytt utstyr for sløying og sortering om bord - utviklet for den eksisterende kystflåte

Kystflåten står for en god del av de 160.000 tonnene med biprodukter som hvert år kastes på havet. En av årsakene er at det ikke er lagt opp til en håndtering av biproduktene om bord i kystflåten. RUBIN tok derfor inititiativ til et prosjekt der målet var å få vurdert og prøvd ut mulige løsninger. En kystfisker fra Båtsfjord, John Roger Eriksen, har sammen med Nord Norsk Skipskonsult utviklet og prøvd ut utstyret. Om bord i kystbåten Strømskjær har nå utstyret vært i bruk i to sesonger. Den vedlagte rapporten forteller om de erfaringer som er gjort.

pa230015