Nyheter

Ny rapport om korttidskonservering av torskehoder og andre biprodukter beregnet for konsum

For å bedre holdbarheten av biprodukter om bord i ferskfisktrålere, kan det være aktuelt å tilsette konserveringsmidlet Fishform, som hemmer den mikrobielle nedbrytningen i fisk og fiskebiprodukter.

lever
Bildet viser hvordan leveren ble konservert etter 1 døgns lagring på is

RUBIN har, sammen med Innovasjon Norge, delfinansiert et prosjekt ved Norway Seafoods Hammerfest, for å teste ut anvendbarheten og effekten av tilsetning av Fishform til fiskehoder, lever og mager, som i etterkant ble kjølt. Undersøkelsene ble utført ved Fiskeriforskning, og Hydro Formates har også deltatt i prosjektet.