Nyheter

Ny RUBIN-rapport om potensialet for ingredienser, konsumprodukter eller fôr fra marine biprodukter

RUBIN har gjennomført beregninger som viser potensialet for hvor mye det er mulig å produsere av ulike produkter; både av ingredienser, konsumprodukter og fôr, gitt at alt tilgjengelig råstoff utnyttes til de enkelte produkter. Beregningene er teoretiske, hvor det for noen biprodukter ikke er tatt hensyn til realistisk utbytte. Tallene gir likevel en pekepinn på hvor mye det maksimalt er mulig å produsere av enkelte produkter.

Slide0001