Nyheter

Bransjeforening for marin ingrediensindustri (MARING) er stiftet

Den 31. august 2004 var en merkedag for den marine ingrediensindustrien. Da ble MARING, som er en bransjeforening for den marine ingrediensindustrien, stiftet. Initiativtaker til dannelsen er RUBIN, som har arbeidet med dette i over ett og et halvt år på oppfordring fra den marine ingrediensindustrien. Fra februar i år har en arbeidsgruppe ledet av Jostein Refsnes, og med deltakere fra ingrediensindustrien, arbeidet fram vedtekter og et overordnet arbeidsprogram som ble vedtatt på stiftelsesmøtet.

Les mer: Bransjeforening for marin ingrediensindustri (MARING) er stiftet

Ny rapport om effektiv sløying og sortering av biprodukter ombord i kystflåten

I forbindelse med prosjektet "Effektiv sløying/sortering i kystflåten", som bl.a. går på utvikling av den fremtidige kystflåten for økt ilandføring av biprodukter, er det nå kommet en rapport fra den avsluttede fasen om utvikling og design av arrangement ombord. Prosjektet gjennomføres av Selfa Arctic AS i nært samarbeid med 6 fiskere og 3 mottaksanlegg i hhv. Båtsfjord, Vesterålen og Lofoten.

Les mer: Ny rapport om effektiv sløying og sortering av biprodukter ombord i kystflåten

Ny rapport om karakterisering av fiskehydrolysat

Bestemmelse av peptidstørrelser er viktig for karakterisering av proteinhydrolysater og fiskegelatin. For proteinhydrolysat er peptidstørrelse en sentral parameter overfor kunder og for tilfredsstillelse av EU-krav.

Les mer: Ny rapport om karakterisering av fiskehydrolysat

Forberedende stiftelsesmøte for en ny bransjeforening for marin ingrediensindustri.

Den 12. februar ble det avholdt et forberedende stiftelsesmøte for den marine ingrediensindustrien i Norge. Initiativtaker var RUBIN, og med bakgrunn i en oppfordring fra industrien.

Les mer: Forberedende stiftelsesmøte for en ny bransjeforening for marin ingrediensindustri.

RUBIN-konferansen vel overstått

RUBIN-konferansen 2004 er over. Konferansen samlet ca. 210 deltakere.

Les mer: RUBIN-konferansen vel overstått

Ny RUBIN-rapport: Økt omsetning av biprodukter av sjømat til konsum

Med aktiv deltakelse fra fiskebedrifter, fiskebåtredere og lakseindustri, har Svein Nybø Consulting gjennomført et prosjekt for å undersøke markedsmuligheter for økt omsetning av marine biprodukter til konsum.

Les mer: Ny RUBIN-rapport: Økt omsetning av biprodukter av sjømat til konsum

Kort tid til RUBIN-konferansen

Det er noen få dager igjen til RUBIN-konferansen på Stjørdal. Til nå er det godt over 200 påmeldte, men fortsatt anledning for å melde seg på via vår internettside (eller på annen måte.

Les mer: Kort tid til RUBIN-konferansen