Nyheter

Ny rapport om effektiv sløying og sortering av biprodukter ombord i kystflåten

I forbindelse med prosjektet "Effektiv sløying/sortering i kystflåten", som bl.a. går på utvikling av den fremtidige kystflåten for økt ilandføring av biprodukter, er det nå kommet en rapport fra den avsluttede fasen om utvikling og design av arrangement ombord. Prosjektet gjennomføres av Selfa Arctic AS i nært samarbeid med 6 fiskere og 3 mottaksanlegg i hhv. Båtsfjord, Vesterålen og Lofoten.

kystbaat bjarne4

Neste fase blir bygging og utprøving av 6 pilotbåter.