Nyheter

Forberedende stiftelsesmøte for en ny bransjeforening for marin ingrediensindustri.

Den 12. februar ble det avholdt et forberedende stiftelsesmøte for den marine ingrediensindustrien i Norge. Initiativtaker var RUBIN, og med bakgrunn i en oppfordring fra industrien.

Det er lagt opp til en tilknytning til FHL.
Av fellessaker som industrien fokuserer på er miljøgiftproblematikken, dokumentasjon og bransjestandarder, veterinært regelverk (EU), mm.
Næringens rammevilkår og lobby-virksomhet i Norge og utlandet vil stå sentralt.
Det ble nedsatt et arbeidsutvalg som skal utarbeide et formelt stiftelsesdokument. Gruppen ledes av Jostein Refsnes, Fish Link.
Se vedlagte referat fra møtet og notat om foslag til organisering.