Nyheter

Kort tid til RUBIN-konferansen

Det er noen få dager igjen til RUBIN-konferansen på Stjørdal. Til nå er det godt over 200 påmeldte, men fortsatt anledning for å melde seg på via vår internettside (eller på annen måte. Vi ser frem til en spennende og givende samling, der det formidles kunnskap og knyttes kontakter.