Nyheter

Ny rapport om karakterisering av fiskehydrolysat

Bestemmelse av peptidstørrelser er viktig for karakterisering av proteinhydrolysater og fiskegelatin. For proteinhydrolysat er peptidstørrelse en sentral parameter overfor kunder og for tilfredsstillelse av EU-krav.

Innledende forsøk har vist at det er mulig å skille peptider i størrelsesområdet ca. 60.000 til 2.000 daltons. Rapporten beskriver en metode for å separere peptider med bruk av HPLC-gelfiltering. Metoden har visse begrensninger, men synes å kunne benyttes for karakterisering av fiskehydrolysat, ensilasje og ekstrakter av gelatin.