Nyheter

Ny RUBIN-rapport: Økt omsetning av biprodukter av sjømat til konsum

Med aktiv deltakelse fra fiskebedrifter, fiskebåtredere og lakseindustri, har Svein Nybø Consulting gjennomført et prosjekt for å undersøke markedsmuligheter for økt omsetning av marine biprodukter til konsum.

image002

Prosjektet er avsluttet og rapporten foreligger (vedlegg).
En har i hovedsak konsentrert seg om Asia(Japan, Korea, Kina, Singapor og Hong Kong), og til en viss grad om muligheter i Norge.
Konklusjonene er positive, og det er knyttet viktige markedskontakter som kan danne basis for fremtidige markedsfremstøt.
Prosjektet videreføres gjennom koordinering av bedriftenes videre arbeid med prøveproduksjon og markedskontakt, og gjennom planlegging av en fremtidig organisering av produksjon og salg (RUBIN-prosjekt 4618).