Nyheter

RUBIN-konferansen vel overstått

RUBIN-konferansen 2004 er over. Konferansen samlet ca. 210 deltakere.

Det er laget sammendrag av alle foredragene, som ligger som vedlegg (se under). Det er også lagt inn en kort CV for foredragsholderne, samt det reviderte programmet.
Foredragene blir i sin helhet lagt inn i løpet av uke 6.