Nyheter

Rapport fra forprosjekt om mottaksanlegg for rundfisk

RUBIN har delfinansiert et prosjekt for prosjektering og kostnadsberegning av et mottaksanlegg for rundfisk hos Norkyn Seafood AS i Mehamn. Anlegget, med sløying og sortering av biprodukter, skiller seg fra andre landbaserte sløye-konsepter RUBIN har vært involvert i ved at fisken kjøpes rund fra fisker, hodet kappes maskinelt før fisken sløyes og sortering av biproduktene foregår etter at innvollene er tatt ut i én pakke (fraksjonene lever, rogn, melke og mager).

l20050184-3d1c1

Prosjektering er gjennomført av Melbu Systems.
Rapporten gir en oversikt over gangen i produksjon, installasjon og kostnader.