Nyheter

Ny rapport om muligheter for industriell tørkning av fiskehoder

Norway Seafoods Hammerfest har gjennomført et forprosjekt for å utrede markedsmuligheter, produkter, prosess med valg av automatiseringsnivå, investeringsbehov, samt produktkalkyle ved industriell tørking av fiskehoder. Resultatene fra prosjektet var positive og synliggjorde at det er mulig å oppnå lønnsomhet med en kapasitet på 6 000 tonn ferske fiskehoder og rygger fra Vest-Finnmark.

En har også vist at det er mulig å redusere råvarekostnader ved filétproduksjon med 50 øre pr. kg filét ved landing av fisk med hode.
Norway Seafoods er igang med videre planlegging av etablering av tørkeri.