Nyheter

RUBIN planlegger ny konferanse i januar 2004

I januar er det 3 år siden den forrige store RUBIN-konferansen med nesten 300 deltakere (samarbeid RUBIN og Nordisk Ministerråd).

Det er derfor på tide med et nytt arrangement for å få presentert prosjekter og resultater fra de siste 3 år.
Tid og sted er 28. og 29. januar og Rica Hell Hotell på Stjørdal.
Programmet vil være i tråd med de saker RUBIN har arbeidet med de siste årene. Marked, teknologi, FoU, råstoffhåndtering/kvalitet, virkemidler og flaskehalser.
Mer informasjon følger siden.