Nyheter

Rapporten om hygienisering i Gellyfeed-prosessen foreligger

RUBIN-rapporten fra det arbeidet som er gjort på Veterinærinstituttet om dokumentasjon av hygieniseringsgrad i Gellyfeed-prosessen foreligger. Gellyfeed er en videreføring av RUBIN-fôret, og er basert på bruk av avskjær fra villfanget fisk for produksjon av gelet fiskefôr til laks og torsk. Prosessen innebærer hygienisering ved tilsetning av lut til pH over 11.

Veterinærinstituttet har sett på overlevelse av bakterier og virus som kan gi alvorlig sykdom hos oppdrettsfisk.
Statens Dyrehelsetilsyn har gitt en foreløpig godkjenning av prosessen i hht. kommende EU-regelverk.