Nyheter

Prosesslinje for effektiv sløying og sortering skal installeres på fiskebedrift i Vesterålen

Innen utgangen av august skal et anlegg for effektiv sløying og sortering av biprodukter står ferdig hos Gunnar Klo AS i Vesterålen. Prosesslinjen, som er utviklet i et forprosjekt finansiert av RUBIN (prosjekt 4402), skal leveres av Melbu Systems AS.

Anlegget inngår i et pilotprosjekt, der en skal følge opp effektivitet, mengder/kvalitet biprodukter og økonomi over 1 år (4402b)