Nyheter

Industriell næringsklynge med fokus på marked og utvikling av biomarine ingredienser

Etablering av en industriell næringsklynge for biomarine ingredienser og ekstrakter er hovedmål i et forprosjekt som finansieres av RUBIN (prosjekt 4611). Forprosjektet innebærer planlegging av en slik satsing, som har fokus på samarbeid mellom flere industriselskaper på markeds- og utviklingssiden innen biproduktbaserte ingredienser. En integrert selskapsform vil sannsynligvis ha bedre mulighet for å lykkes med leveranse av høykvalitetsingredienser til et internasjonale marked, enn mange små. Forprosjektet skal være avsluttet innen utgangen av januar 2003.